Лазерная деструкция ткани кожи: на теле от 1 см до 2 см